Csapatunk

Vad Szilvia Szervezetfejlesztő, inspirációs tréner, erőforrás coach, Preventor™

Vad Szilvia

Szervezetfejlesztő, inspirációs tréner, erőforrás coach, Preventor™

Az élmény alapú HR-é a jelen és a jövő. A Sacralux Kft. trénereként dolgozom. Tapasztalataim szerint egy cég leginkább úgy tudja megtartani munkatársait és megvédeni őket a kiégéstől, ha rendszeresen biztosít közös élményekre való lehetőséget, amely során saját tapasztalatuk gazdagodik, és ez inspirálja őket a fejlődés útján. A kollégák úgy köteleződnek el a jó hangulat, a folyamatos fejlődés, a játszva tanulás és az együttműködő, összetartó csapat hatására, hogy közben észre sem veszik, mennyire fontos számukra a valahova való tartozás, a megbecsültség érzése.  Motiváció? Inspiráció!

Szenvedélyesen keresem az utakat, a módszereket, a játékos gyakorlatokat, amelyek segítségével magas inspirációs szintet lehet fenntartani egy szervezet munkatársai számára. Folyamatosan ébren tartva a belső motivációjukat, azáltal, hogy érzik, a legjobb helyen vannak: fontosak és valóban van hozzáadott értékük a szervezethez, a csapathoz.

Ez folyamatos fejlődést, attitűdbeli változásokat, finomhangolásokat igényel az egyén, a vezetők és a szervezet szintjén is. A saját élmény alapú, tapasztalati tanulás híve vagyok, hiszen legtöbbüknél az tud gyökeres változást hozni az életünkbe, ha a saját bőrünkön tapasztaljuk meg a helyzeteket. Az ehhez kapcsolódó érzések óriási energiákat képesek felszabadítani, megmozgatni, ez adja a kezdő lökést a változásokhoz.

Széleskörű tapasztalatot szereztem HR menedzserként, azt megelőzően pedig operatív csapatvezetőként a munkavállalók motiválása, bevonása, inspirálása, valamint a toborzás-kiválasztás teljeskörű folyamatának lebonyolítása kapcsán. Aktívan részt vettem a HR stratégia megtervezésében: a létszám- és költségtervezésben, az oktatások, tréningek szervezésében és megtartásában is.

Egyéni és csoportos fejlesztésekkel, és szervezetfejlesztéssel 9 éve foglalkozom. Küldetésemnek tartom, hogy a szinergiákat kihasználva kihozzam az egyénekből és a csapatokból a maximális teljesítményt, miközben a munkahelyi légkört a megbecsültség, az elkötelezettség és a „jó ide tartozni” érzése határozza meg.

Peredy Gabriella

Peredy Gabriella

Szervezetfejlesztő, coach, tréner, preventor, újrahangolás konzulens

„Semmi sem állandó, csak a változás maga” – mondta Hérakleitosz. A fordulatok, átrendeződések a cégek életében is komoly kihívást jelentenek. A hatékony változáskezeléshez fontos az együttműködő, közösen gondolkodó és építkező vezetői és munkatársi csapat, aki a kihívásokat kezelni tudja, érti a stratégiát, és tevékeny részese a folyamatoknak, a működésnek. Hiszem, hogy ehhez az edukáció, a közös inspiráló csapatépítők, a játékos feladatok együtt történő megoldása jelenti az egyik legfőbb kulcsot. Ha egy csapat és annak tagjai a mindennapi környezetből kiszakadva, játszva, együtt tanulva megismerik önmagukat, erősségeiket, fejlesztendő területeiket, a közös problémamegoldásban rejlő, kiaknázható lehetőségeket, akkor fognak tudni jól alkalmazkodni a kihívásokhoz, változásokhoz.

Egész pályafutásom során úgy gondoltam, a szervezeti működés hatékonyságának legfontosabb tényezői az emberek, és a köztük lévő kapcsolatok. Mindig szenvedélyesen kerestem azokat a módszereket, feladatokat, játékokat, melyek fejlesztik az önismeretet egyéni és csapat szinten is. Hiszem, hogy ha valaki ismeri saját magát, akkor rátalál arra az útra, feladatra, amiben kiteljesedik, és jól érzi magát. Az elégedett, és magát a szervezetben otthon érző munkatárs tudja alkotó képességeivel, és minden tudásával támogatni, a változásokon átvezetni és fejleszteni a céget, amit a magáénak érez.

Az elmúlt 25 évben felsővezetőként dolgoztam, gazdasági, HR, és más kiszolgáló területeket vezettem. Dolgoztam ki stratégiát, ennek végrehajtására tervet, szervezetet és működési modellt. Építettem folyamatokat, integrált rendszereket, csapatokat. Vezettem be iroda automatizálást, utánpótlás nevelést, munkatársakat támogató mentor rendszert, teljesítmény értékelő rendszereket, és magam is értékeltem a munkatársaimat. A legtöbb munkahelyemen tanítottam, szakmai és csapatépítő képzéseken. Mindig küldetésemnek tartottam, hogy a legtöbbet hozzam ki a körülöttem dolgozó emberekből, csapatként együttműködve, az adott cél elérése érdekében. Fontos számomra, hogy akikkel dolgozom, jobban megismerjék önmagukat, érezzék, hogy szerves alkotóelemei a szervezetnek, és részesei valami új felépítésének.  Tartozni valahová, és létrehozni valami nagyszerűt, az erőforrásaink maximális kihasználásával csodálatos élmény.  Most mindezekkel a tapasztalatokkal a Sacralux Kft. trénereként szeretném segíteni mások fejlődését, munkáját.

Bóka Tünde

Bóka Tünde

Önismeret- és kommunikáció fejlesztő tréner

Minden nézőpont kérdése. A jól bevált szempontok biztonságot és kiszámíthatóságot adnak, ugyanakkor nem segítenek a fejlődésben. Egy munkahelyi közösség együttműködési képessége, annak megtartása és erősítése a cég eredményességének pillére.  A szakmai tudás mellett ehhez szükségesek a személyes kompetenciák. Az általam vezetett fejlesztő folyamat egy utazás, melynek során együtt fedezik fel a kollégák saját belső erőforrásaikat és kapcsolataikat egy új perspektívából. A való élet számos történését terítékre téve láthatnak rá magukra és a környezetükre immár egészen más szemszögből. A jó hangulatú közös munka aktív részvételen alapul, eredménye azonnal a gyakorlatba ültethető. A közösségben az egymáshoz kapcsolódás, a kölcsönös támogatás lehetőségei szélesednek, erősödnek.

Elkötelezett kutató vagyok. Folyamatosan keresem a minőségi és hatékony oktatási eszközöket, módszereket. Meggyőződésem, hogy az élményeken alapuló tanulás a tudást és a csoport összetartását egyaránt növeli, miközben az egyént is fejleszti.

Operatív sales vezetőként dolgoztam. Később marketing menedszerként vezettem ügyfélszolgálati projekteket, oktattam a kollégákat, aktív részese voltam a vállalati folyamatszabályozásnak. Egyéni kompetenciafejlesztéssel 10 éve foglalkozom, csoportban 2 éve tanítok önismeretre alapozott asszertív kommunikációt. Küldetésem, hogy eszközöket, új szempontokat adjak, megtanítsam azok használatát, hogy ezáltal az egyén, illetve a csoport képes legyen a kitűzött céljait hatékonyan és önállóan elérni.

Kusztos Judit tréner

Kusztos Judit

HR kirendeltségvezető, coach, PreventorTM, tréner

Pedagógusként kezdtem a pályafutásomat Kecskeméten. Az oktatást és a nevelést mindig is hivatásomnak tekintettem. Az életem egy fordulópontján a HR (Humán Erőforrás) irányába vezetett az utam.

Vállalati oldalon számos feladatot láttam el, mint például kiválasztási interjúk, ki- és beléptetési folyamatok lebonyolítása, valamint oktatások szervezése. Elégedettségi kérdőívek készítésével és kiértékelésével hozzájárultam a munkahelyi környezet és teljesítmény fejlesztéséhez, javaslatokat téve a vezetőség számára.

HR szolgáltatói oldalon is izgalmas kihívásokkal találkoztam. Országos toborzási specialistaként feladataim közé tartozott nagy volumenű és szerteágazó toborzási projektek sikeres megszervezése és lebonyolítása. Közvetítési csoportvezetőként kollégáimmal együttműködve négy megye területén munkálkodtunk annak érdekében, hogy partnereink megtalálják a számukra megfelelő szakembereket.

Később, mint kirendeltségvezető egy 18 fős csapat munkáját irányítottam. Aktívan hozzájárultam a hatékony munkavégzéshez, a projektek sikeres lebonyolításához és a célok eléréshez. Feladataim közé tartozott az árbevételi tervek összeállítása és a dolgozói motivációs rendszer kidolgozása. Csapatom fejlesztése és egyéni karrierjük támogatása kiemelten fontos volt számomra. Munkám során széleskörű tapasztalatokra tettem szert, hiszen kapcsolatba kerültem mind kisvállalkozásokkal, mind pedig multinacionális vállalatokkal is. Ez lehetővé tette számomra, hogy megértsem a különböző vállalatok működését és kihívásait.

HR területen 9 évet töltöttem el, ahol a vállalatokon túl a dolgozók személyes problémáival is egyre gyakrabban találkoztam. Az emberekben rejlő potenciál és azok az akadályok, amelyek gátolják őket a személyes fejlődésben, mindig is érdekeltek. Ez motivált arra, hogy tréner legyek és olyan eszközöket keressek, melyekkel hatékonyan tudok segíteni a munkavállalóknak és ezáltal a cégeknek is.

Tréningjeim célja a személyes és szakmai élet egyensúlyának megtalálása, stresszkezelés és konfliktuskezelés, valamint hatékony a kommunikáció kialakítása.

Mottóm az élet minden területén az, hogy „Az elakadás csak egy állomás az úton, nem pedig végállomás.” Hiszem, hogy mindannyiunkban ott rejlik az erő és a képesség a változásra, melyben én szívesen segítek.

Martinov Laura

Martinov Laura

Tréner, szellemi-lelki life és párkapcsolati coach, Újrahangolás® konzulens, környezetmérnök, fenntarthatósági tanácsadó

Saját bőrömön tapasztaltam, hogy a változás-változtatás lehetséges – ha ehhez rendelkezésünkre állnak a megfelelő eszközök.

Láttam azt, hogy az önmagunk megismerésébe fektetett idő és energia már rövid távon milyen pozitív változásokat hozhat. Hosszútávon pedig – használva a megismert és elsajátított eszközöket – olyan tartós eredmények érhetők el, amelyek során sokszorosan megtérül a ráfordított idő és energia. Ez ösztönöz arra, hogy másokkal is megismertessem az utat a kiegyensúlyozottabb, teljesebb és boldogabb élet felé.

Öt évig dolgoztam multinacionális nagyvállalati környezetben, vállalati fenntarthatóság területen, így megtapasztalhattam, milyen mindennapi kihívásokkal kell megküzdeniük a munkavállalóknak annak érdekében, hogy a munkahelyükön is a lehető megmagasabb szinten tudjanak teljesíteni és ezt harmóniába tudják hozni az életük többi területével is.

Hiszen mindannyian emberek vagyunk, mindannyiunknak megvan a maga története, a maga igazsága, a maga gondolatai és érzelmei. Ezek mind velünk vannak, akkor is, amikor dolgozunk és a munkahelyi közösségben részesei vagyunk.

Az önismeret és a tudatosság két olyan univerzális eszköz, amivel mindez egyensúlyba hozható, és amihez a Sacralux Kft. trénereként hozzá tudom segíteni a programjainkon résztvevőket.

Pataky-Bocskai Kata Felnőtt és gyermek életviteli tanácsadó, önismereti tréner

Pataky-Bocskai Kata

Felnőtt és gyermek életviteli tanácsadó, önismereti tréner

Önismereti tapasztalataimat közel tíz éve gyűjtöm és folyamatosan bővítem. Tanulmányaim során észrevettem magamon, hogy elkezdett felgyorsulni a fejlődésem és megértettem azt, hogy az önismereti munka, kiegészítve a különböző módszerekkel milyen nagy hatást gyakorolnak az életemre. Ezek az élmények motiváltak arra, hogy szakemberré váljak.

Feltett szándékom, hogy tudásomat átadjam a hozzám fordulóknak és megmutassam azokat az önmagamon és klienseimen is használt és bevált eszközöket, amelyekkel az ember könnyedebbé, szebbé és boldogabbá teheti saját életét, kapcsolatait és az önmagához, illetve a környezetéhez fűzött viszonyát.

Hiszek a csoport erejében. Amennyiben egy közösség tudatosan és éberen képes egymással kapcsolódni és kommunikálni, amikor minden egyes résztvevő dolgozik önmagán, az úgy gondolom csodákra képes. Egy munkahelyi környezet tökéletes terep a közösséghez való tartozás megéléséhez. Ha egy csapat jól működik, elfogadásban és békében van egymással, az nem csak a munka minőségének fellendülésében mutatkozik meg, hanem egyéni szinten, a privát életben, családban, párkapcsolatban stb. is megjelenik.

Amikor az egyén felismeri hátráltató, gátló mechanizmusait és közelebb kerül önmagához, úgy nő empátiája embertársaival szemben is. Amikor egy munkahelyi környezetben a kollégák együttműködve, egymást segítve, a konfliktusokat nyíltan és asszertív módon megbeszélve képesek dolgozni, rengeteg tér és energia marad a vállalat tényleges célkitűzéseinek elérésére és a munka kivételesen magas szinten történő elvégzésére.

Az önismereti munka és a kapcsolati viszonyok rendezése nem egyszerű, de annál inkább a sikeres jövőhöz vezető feladat. Legmélyebb tiszteletem övezi azokat a munkahelyeket, vállalatokat, ahol elindulnak ezen az úton és a tréningeken megszerzett tudást és tapasztalatot beépítik mindennapjaikba.

Kovács Krisztina

Zenetanár, személyiségfejlesztő és érzelmi intelligenciafejlesztő szakember

Gitártanár és kamaraművész, valamint óvodapedagógus végzettségekkel rendelkezem. Mindig is nagyon közel állt hozzám a pszichológia. A zenetanítás során mérhetetlenül fontos a lélek rezdüléseinek felismerése, hiszen annak megnyilvánulásaival dolgozunk. Ahogy a zenén keresztül az általam vezetett csoportokban, táborokban, együttesekben célom megtalálni a harmóniát, úgy az életben is törekeszem meglelni a kiegyensúlyozottságot.

A Személyiségfejlesztő Akadémia elvégzése kapcsán amellett, hogy hatalmasat léptem előre önmagam megismerésében, megtanított, hogyan segítsek másoknak is saját érzelmi intelligenciájuk és személyiségük fejlődésében, és ezáltal átjutni élethelyzetek okozta nehézségeiken. A képzéseink során számos csoportos tréneri módszertan birtokába jutottam, melyeket eredményesen alkalmazok különböző munkaközösségek workshopjain.

A Sacralux Kft. képzésein mélyebb ismereteket szereztem a Tranzakcióanalízisről és elsajátítottam Várnai Myrtill Adrienne VMI® módszerét. Ez a csodálatos, új alapokra épülő, különleges módszer nagy hatékonysággal tud segíteni számtalan megrekedt élethelyzetben, legyen akár szó egyéni vagy közösséghez kapcsolódó problémáról.

HITVALLÁSOM:
Fontosnak tartom, hogy az egyén, aki élete egy pontján elakadt, megértse önmaga felelősségét saját életében. Vallom, hogy életünk sorsának alakulása a kezünkben van, mi döntünk arról, mire fókuszálunk, mibe fektetjük az energiánkat. Én a pozitív, szeretetre és elfogadásra épülő, cselekvő, kíváncsi és életigenlő attitűd mellett tettem le a voksomat. Másoknak is ezt szeretném átadni. Hiszem, hogy a csoportos munkában ezek az egyéni képességek, készségek, attitűdök jól irányított vezetés mellett könnyedebben felszínre jöhetnek és hatékonyan formálhatók, fejleszthetők.
Az évek alatt megtanult egyszerű, érthető és csodálatos módszerek alkalmazásával, valamint azok átadásával szeretnék segítséget nyújtani az arra nyitott, bármely vállalati szektorban dolgozó embernek.
Igyekszem a legjobb tudásom szerint segíteni, elkötelezetten, értő és megértő figyelemmel kísérni azokat az embereket, akik problémáikban bizalommal fordulnak felém, akár egyéni, akár csoportos foglalkozások keretein belül.

MOTTÓM:
„Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.” (Henry Ford)

Martinecz Beatrix

Önismereti, életvezetési és kapcsolati tréner, táplálkozás és életmód mentor

Végzettségem szerint közgazdász vagyok. 10 évig vendéglátási területen dolgoztam különböző pozíciókban. Ennek köszönhetően sokféle területen szereztem tapasztalatot, az utolsó években vezetői szerepkörben, kimondottan értékesítési és munkatársak közötti csapatkoordináció, csapatfejlesztés, toborzás területeken.

Szívesen és maximális erőbedobással végeztem a munkám ezekben a munkakörökben, de az utolsó években fokozatosan az ön- és egészségfejlesztés irányába terelt az élet. Autodidakta módon kezdtem, majd különböző felnőttképzéseket végeztem, köztük Várnai Myrtill képzéseit.

Néhány éve már kizárólag mentorálással, coach tevékenységgel foglalkozom. Célom, hogy továbbadjam – egyéni vagy csoportos tanítás, illetve mentorálás által – mindazon és folyamatosan bővülő, legkorszerűbb ismereteimet, tapasztalataimat, amik másokat is hozzásegítenek egy testileg egészségesebb és mentálisan boldogabb, könnyedebb életminőséghez – mind az egyén számára, mind kiterjesztve családi, munkahelyi környezetére is.

Dr. Dámócziné Nánási Tímea Pszichoedukációs Preventor™, Pedagógiai és családsegítő mentor

Dr. Dámócziné Nánási Tímea

Pszichoedukációs Preventor™, Pedagógiai és családsegítő mentor

Alapszakmám gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus. Számtalan képzéssel bővítettem ismereteimet, hogy hatékonyabban tudjak segíteni gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
A Myrtill által kidolgozott módszereket integrálva eredményességem megsokszorozódott. A problémák megoldódása által Ügyfeleim megkönnyebbülést és örömöket élnek át a pozitív változások tükrében.
Szakterületeim: pedagógia, egészségtan, gyermek fejlődés-lélektan, stresszkezelés, konfliktuskezelés, asszertív kommunikáció, önismereti, párkapcsolat, vállalati tréner.

Nagyon fontosnak tartom a megfelelő munkahelyi környezet megteremtését, hiszen napi 8-12 órát is dolgozunk. A munkahelyi hangulat nagymértékben befolyásolja a munkán kívüli kapcsolatainkat; kihatással lehet családunkra is. A megfelelő munkahelyi környezet lehetőséget biztosít szakmai fejlődésünk, énhatékonyságunk gyarapodása, a társas kapcsolódás, illetve önértékelésünk növekedése kapcsán. De mi van akkor, ha inkább a negatív hatások érvényesülnek, és egyre inkább azt érezzük, hogy a munkánk során leépülünk, szorongunk, kimerülünk, esetleg egészségügyi problémáink jelentkeznek? A munkánk során bennünket érő negatív hatások nagymértékben befolyásolhatják mind fizikai, mind mentális jóllétünket.

Honnan meríthetünk motivációt a munkához? A munkavégzés elsődleges céljai között szerepel a pénzkereset. Azért dolgozunk, hogy megteremtsük a megélhetésünkhöz és a kényelmes életvitelünkhöz szükséges anyagi erőforrásokat. Innen származik az egyik elsődleges külső motivációnk. Ez azonban csak az egyik oldala az egyenletnek. Ahhoz, hogy igazán sikeresek legyünk és örömünket is leljük a munkahelyi feladatokban, belülről fakadó hajtóerőre is szükségünk van. Ebben tudok én segíteni!

Amit elmondhatok, hogy hálás vagyok és szeretem a munkámat!

Scroll to Top